Poredak: 1ZLA 23-24

1ZLA 23-24Print 

Plasman   Ekipa Ut Pob Por Koš Raz Bod
1 isto (1) Brod 0 0 0 0:0 0 0
- isto (1) Falcons 0 0 0 0:0 0 0
- isto (1) Folka Borovje 0 0 0 0:0 0 0
- isto (1) Mladost (Iv) 0 0 0 0:0 0 0
- isto (1) Mursa 0 0 0 0:0 0 0
- isto (1) Orka 0 0 0 0:0 0 0
- isto (1) Podravac 0 0 0 0:0 0 0
- isto (1) Radost 0 0 0 0:0 0 0If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view